Thanh Khê ra quân lắp đặt các Pano tuyên truyền về an toàn giao thông

Sáng ngày 25/3/2020 vừa qua, Quận Đoàn – Ban An toàn giao thông quận Thanh Khê phối hợp ra quân lắp đặt các Pano tuyên truyền về an toàn giao thông tại 06 điểm trên địa bàn quận.

Nhằm phát huy tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với những nội dung tuyên truyền dễ hiểu trên các pano giúp truyền tải thông điệp không dừng đèn đỏ tại làn đường được rẽ phải của các điểm đèn tín hiệu giao thông tại 6 giao lộ ngã tư đèn đỏ được phép rẽ phải như Nguyễn Tất Thành – Lý Thái Tông, Nguyễn Tất Thành – Hà Khê, Nguyễn Tất Thành – Tôn Thất Đạm, Điện Biên Phủ – Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Linh – Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh – Lê Đình Lý.

Hoạt động này giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức, góp phần chuyển đổi hành vi của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là tuyên truyền về nội dung không dừng đèn đỏ tại làn đường được rẻ phải của các chốt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn quận cũng như trên toàn thành phố.

Các trao đổi mới nhất