Thanh Khê: Hiệu quả bước đầu của Câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi quận Thanh Khê năm 2021, nhằm tạo lập môi trường để khuyến khích tuổi trẻ trên địa bàn quận phát huy vai trò sáng tạo, nêu cao sự tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành tựu khoa học vào đời sống.

Vừa qua, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ; các thành viên trong câu lạc bộ là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất của các ngành, đơn vị trên địa bàn quận.

Sau khi được thành lập các Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ trên địa bàn quận đã triển khai hoạt động và bước đầu mang lại những kết quả rất tích cực. Với những kết quả tích cực bước đầu, tin tưởng rằng câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” trên địa bàn quận sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả và sẽ có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo phục vụ hiệu quả vào trong công việc, lao động và sản xuất.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất