Mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ yêu thương”

Nhằm triển khai kịp thời và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở Đội, giáo dục tình yêu thương, lòng nhân ái của các cơ sở Đội trong việc hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Ngay từ đầu năm học 2022-2023, Hội đồng Đội quận Thanh Khê đã triển khai Mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ yêu thương” tại các liên đội trực thuộc.

Đây là mô hình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, biết sẻ chia  với các em học sinh nghèo, khuyết tật vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các trao đổi mới nhất