Quận Đoàn Thanh Khê trao mô hình “Giống vật nuôi, cây trồng” cho thanh niên dân tộc phát triển kinh tế.

rong khuôn khổ tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, ngày 18/7/2021, hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê đã triển khai thực hiện mô hình “Hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng” trị giá 15 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Ánh Trân, thanh niên dân tộc Cơtu có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang để phát triển kinh tế.

Mô hình nhằm mục đích giúp ĐVTN có điều kiện, phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế, giúp các bạn trẻ thoát nghèo bền vững.

Các trao đổi mới nhất