Chương trình “San sẻ yêu thương” – trao quà thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn, công tác Hội cũng như phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên. Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp lãnh đạo, các ban ngành của quận Thanh Khê luôn quan tâm đến công tác thanh niên các tôn giáo thông qua việc tăng cường, nắm bắt tình hình tư tưởng; tuyên truyền và vận động thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên tôn giáo tham gia.

Năm 2020, trước tình hình đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, trong đó có thanh niên tôn giáo.

Với mục đích góp phần hỗ trợ giúp đỡ thanh niên tại các cơ sở tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, ngày 30/9/2020 Quận Đoàn – Hội LHTN quận đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” tại Trung tâm Văn hoá thể thao phường Chính Gián.

Tại Chương trình,  Quận Đoàn – Hội LHTN quận Thanh Khê đã hỗ trợ, trao tặng gần 100 suất quà cho các thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Các trao đổi mới nhất