Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày thứ 7 tình nguyện lần 2 năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê; Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” vào ngày 13/6/2020 vừa qua.

Trong sáng ngày thứ 7 vừa rồi, Đoàn 10 phường ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ của nhân dân hoặc tập trung xây dựng các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị…

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thanh Khê góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch.

Các trao đổi mới nhất