TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH, INTERNET. CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO ĐỒNG BÀO CƠ TU

Nhằm tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện của các thành viên thanh niên trong chuyển đổi số. Ngày 20/8/2023 Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp với Đoàn Công an Thành phố đã tổ chức chương trình “Hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, internet. Cài đặt định danh điện tử cho đồng bào Cơ Tu” tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang

Tại Chương trình, Đội hình tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của quận đã ra quân tổ chức hoạt động hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên. Qua đó đội hình tri thức trẻ tình nguyện đã hướng dẫn hơn 30 người dân và học cách khai thác internet, mạng xã hội Zalo, Facebook an toàn, hiệu quả và hướng dẫn cài đặt định danh điện tử cho hơn 40 trường hợp được kích hoạt và cài đặt tài khoản điện tử cấp độ 2.

Thông qua hoạt động, đã có thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của năng lượng ĐVTN trong công việc thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là công cụ hóa chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số hoạt động của Đoàn ” và Đề án 06 của phủ Chính phủ, phát huy hiệu quả vai trò trò chơi tiên phong, xung quanh kích thước của các đoàn viên, hội viên các đơn vị trong tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế – văn hóa, từng bước xây dựng quyền chính, xã hội số và đô thị văn minh.

Các trao đổi mới nhất