Triển khai sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”

thực hiện Công văn số 410-CV/HĐĐTP ngày 7/02/2023 của Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”do Hội đồng Đội Trung ương phát động, Hội đồng Đội quận Thanh Khê triển khai sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới” cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận.

Các trao đổi mới nhất