TẬP HUẤN SỬ DỤNG CHATGPT CHO HỌC SINH KHỐI THPT

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh Khối THPT về ứng dụng Chat GPT trong việc nghiên cứu, học tập. Ngày28/01/2024, thực hiện sự chỉ đạo của Thành Đoàn Đà Nẵng, Quận Đoàn Thanh Khê phối hợp cùng Đại học Swinburne tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng sử dụng Chat GPT cho hơn 200 bạn học sinh, ĐVTN tại các trường THPT, GDTX trên địa bạn quận.

Tại Chương trình, hơn 200 bạn ĐVTN, học sinh tại các trường THPT và GDTX trên địa bàn quận được tiếp cận thông tin về Chat GPT, cách vận hành sử dụng trong việc nghiên cứu, học tập và được cấp tài khoản miễn phí để thực hành tại chỗ.

Đây là hoạt động bổ ích nhằm cung cấp thêm cho học sinh về việc ứng dụng công nghệ số trong thời đại hiện nay.

Các trao đổi mới nhất