HỘI ĐỒNG TRẺ EM QUẬN THANH KHÊ: TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN II, NHIỆM KỲ 2021 – 2022 VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về ” Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận Thanh Khê tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật trẻ em, thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trên địa bàn quận.

Thiết thực tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 18/03/2022, Hội đồng Trẻ em quận Thanh Khê đã tổ chức kỳ họp thứ 2, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của các em học sinh tại 26 trường Tiểu học và THCS quận Thanh Khê về những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật trẻ em, các kiến nghị đề xuất thực hiện hiệu quả Luật trẻ em trong thời gian tới; những vấn đề bức xúc trong học đường; các nguyện vọng, mong muốn của các em trong học tập, vui chơi, giải trí.

Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận đã quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các ngành tổ chức đưa ra những phương án giải quyết cụ thể cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, giải trí lành mạnh của trẻ em. Qua đó, các em được thực hiện Quyền trẻ em, Quyền được tham gia của trẻ em, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của quận.

Các trao đổi mới nhất