Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tháng 3-2009, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TWĐTN về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới và đến năm 2018 Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình Rèn luyện Đoàn viên giai đoạn 2018-2022 , trong đó nhấn mạnh mỗi một đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa theo 5 tiêu chí rèn luyện. Qua 02 năm thực hiện, chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên được nâng lên.

Chương trình “Đông ấm áp” 2019 và “Xuân yêu thương” 2020 tại huyện Nam Giang

Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, Quận Đoàn đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của chương trình hướng dẫn việc đăng ký và thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện: Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị; Rèn luyện về đạo đức, lối sống, phong cách đoàn viên; Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ; Rèn luyện về sức khỏe; Rèn luyện về ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn . Việc thực hiện rèn luyện đoàn viên được xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên, phân loại chi đoàn và Đoàn cơ sở. Cụ thể hóa nội dung của chương trình, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đã có những hình thức, biện pháp triển khai phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, từng đối tượng đoàn viên, hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện, có giải pháp hỗ trợ đoàn viên thực hiện các nội dung của chương trình; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện. Cụ thể, nhằm giáo dục thanh niên, tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong hành động của thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá và lối sống đẹp. Cuộc vận động ‘’Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thanh Khê thời kỳ mới”, các hoạt động “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tin, thôi thúc thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên. Trong 03 năm trở lại đây, các cơ sở Đoàn đã tổ chức hơn 50 buổi tọa đàm, tuyên dương trên 200 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Việc học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, các bài học lý luận chính trị được duy trì thường xuyên.

Trao giải cho cuộc thi “Sáng kiến trong cải cách hành chính” và “Nụ cười công sở”

Đặc biệt, Quận Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn như các đợt sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”… góp phần giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức Đoàn Thanh niên còn phát động “03 chương trình”, “03 phong trào” lớn của Đoàn để các cơ sở Đoàn triển khai, lấy đó làm tiêu chí đánh giá đoàn viên, cơ sở Đoàn. Các phong trào tình nguyện đã được triển khai rộng khắp, thông qua các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, ”Tháng Thanh niên”, ”Tình nguyện mùa đông”, ”Xuân tình nguyện”, ”Hiến máu tình nguyện”… 03 năm trở lại đây, Đoàn Thanh niên tỉnh đã thành lập được 50 Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, thu hút trên 2.620 lượt tình nguyện viên tham gia; tư vấn, hỗ trợ 2.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh; trao hơn 2.000 suất ăn miễn phí; thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 gia đình chính sách, gia đình khó khăn trong và ngoài thành phố. Các đợt thi đua, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội được đẩy mạnh đã tạo môi trường cho thanh, thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, lựa chọn bồi dưỡng được những thanh niên tiên tiến, ưu tú để kết nạp vào Đoàn. Cũng từ năm 2018 đến nay, toàn Quận đã kết nạp được 1028 đoàn viên mới; có 44 đoàn viên được kết nạp Đảng (cuối tháng 9 năm 2020). Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc, đoàn viên khá tăng lên, tỷ lệ đoàn viên yếu giảm dần, ý thức chính trị của ĐVTN tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ thanh niên được Đoàn, Hội thu hút tập hợp đạt 55% đến 60%. Năm 2019 có 100% cơ sở Đoàn đạt vững mạnh.

Ra quân vệ sinh môi trường tại biển Nguyễn Tất Thành

Việc triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên là cơ hội, là động lực để mỗi ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm với bản thân, quê hương và Tổ quốc, từ đó từng bước xây dựng hình ảnh người thanh niên trong thời đại mới tự tin, tự lập, năng động, sáng tạo, có sức khỏe và sống vì cộng đồng./.

Quận Đoàn Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất