Hội đồng Đội quận Thanh Khê phát động phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” năm học 2022-2023

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023; Hội đồng Đội quận Thanh Khê phát động phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” đến các liên đội Tiểu học và THCS trực thuộc.

Phong trào đã được triển khai rộng rãi và nhận được sự hướng ứng của rất nhiều các em học sinh thuộc các trường TH, THCS trên địa bàn quận.

Thông qua hoạt động này giúp học sinh học tập và noi theo gương những người tốt, việc tốt; củng cố thêm kiến thức qua các bài toán đố vui, củng cố kĩ năng nói; Hình thành thói quen đọc sách trong thiếu nhi; Kích thích khả năng ứng xử của học sinh, rèn luyện tư duy sáng tạo, linh hoạt; giáo dục tư tưởng lành mạnh, tình cảm tốt đẹp cho các em.

Các trao đổi mới nhất