Thanh Khê – Trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quận Đoàn Thanh Khê đã trao danh sách 89 đoàn viên ưu tú cho Đảng  xem xét kết nạp, trong đó các phường là 79 đoàn viên, khối lực lượng vũ trang là 6 đoàn viên, khối công chức, viên chức là 4 đoàn viên.

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Các trao đổi mới nhất