QUẬN ĐOÀN – HỘI CỰU TNXP QUẬN TỔ CHỨC KHÁM, TƯ VẤN, PHÁT THUỐC CHO CÁC CỰU TNXP KHÓ KHĂN

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thanh niên xung phong 4 câu thơ lịch sử (28/3/1951- 28/3/2021).

Ngày 26/3/2021, Quận Đoàn – Hội Cựu TNXP – Đội TNTN vì sức khỏe cộng đồng quận Thanh Khê phối hợp tổ chức chương trình khám, tư vấn, phát thuốc cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê.

Thông qua hoạt động lần nay, mong muốn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng đã đóng góp công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất nhằm góp phần xây dựng quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các trao đổi mới nhất