Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ: “Đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X và cử tri trẻ”

Sáng ngày 10/10/2021,  gần 70 cử tri trẻ và thành viên CLB lý luận trẻ của quận Thanh Khê đã  tham gia chương trình đối thoại trực tuyến cùng với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa X về những vấn đề  được đoàn viên thanh niên và cử tri trẻ quan tâm trong thời điểm hiện nay.

Đây là dịp để các bạn cử tri trẻ đưa ra ý kiến về các chủ trương, chính sách của thành phố trong công tác phòng chống dịch, công tác triển khai các phong trào hoạt động của các cấp bộ Đoàn- Hội – Đội,…

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất