Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận Thanh Khê tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em lần thứ I, giai đoạn 2021-2022

Nhằm xây dựng cơ chế để các em Đội viên, nhi đồng được phát biểu, truyền đạt ý kiến của mình đối với vấn đề, lĩnh vực các em quan tâm; đồng thời cụ thể hóa Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Hội đồng Đội quận Thanh Khê đã tham mưu Ban Chấp hành Quận Đoàn thành lập Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2022 với 52 thành viên gồm các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu, các đối tượng thiếu nhi yếu thế, thiếu nhi đặc thù đại diện cho hơn 26 nghìn thiếu nhi trên địa bàn quận Thanh Khê.

Để tổ chức các hoạt động của Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê đảm bảo các nội dung yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; sáng ngày 31/10/2021, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận tổ chức Kỳ họp Hội đồng trẻ em quận Thanh Khê lần thứ I, nhiệm kỳ 2021-2022 bằng hình thức họp trực tuyến.

Tại Kỳ họp, với chủ đề “Điều em muốn nói” – các em đại biểu thiếu nhi đã tham gia đóng góp 29 ý kiến liên quan đến vấn đề các em quan tâm trong môi trường gia đình, học đường và xã hội, các vấn đề thiếu nhi gặp phải trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và đề xuất các biện pháp, chương trình hỗ trợ thiếu nhi trên địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay; cũng như tiếp tục đề xuất, kiến nghị về các nội dung hoạt động liên quan đến trẻ em trong năm học tới, năm học 2021 – 2022.

Tại kỳ họp lần này, các đồng chí đại diện cho các ngành Giáo dục – Đào tạo, Lao động, Thương binh & Xã hội, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em quận, Đoàn Thanh niên cũng đã lắng nghe, có những phản hồi, chia sẻ với các ý kiến của các em thiếu nhi trong kỳ họp.

Kỳ họp Hội đồng trẻ em quận là diễn đàn để các em mạnh dạn, tự tin trình bày quan điểm và chia sẻ những băn khoăn, trăn trở của mình, đồng thời lan toả thông điệp về phát huy quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em trong giai đoạn 2021 – 2022.

Các trao đổi mới nhất