QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Hằng năm, để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Quận Đoàn triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các bí thư chi đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận đoàn cũng triển khai Giải thưởng “Chi đoàn khu dân cư xuất sắc tiêu biểu”, đây là giải thưởng dành cho các chi đoàn thanh niên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các khu dân cư, nhằm tuyên dương khen thưởng những tập thể thanh niên điển hình; tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi để đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác thanh niên; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và thiết thực trong tuổi trẻ toàn quận; xây dựng các tập thể tiêu biểu, điển hình, cổ vũ các mô hình hoạt động hay gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng chi đoàn khu dân cư vững mạnh.

Qua thực tiễn, hiện nay đã có nhiều mô hình được triển khai góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, tiêu biểu như: mô hình “Thùng rác thân thiện môi trường ” của Chi đoàn 4 Đông Xuân, Đoàn phường An Khê, Mô hình “Ngôi nhà của Pin” của Chi đoàn 4B, Đoàn phường Thanh Khê Tây, mô hình Buổi tối yêu thương của Chi đoàn Trung Lập B3, Đoàn phường Thạc Gián, mô hình Mỗi đoàn viên một địa chỉ tình nguyện Chi đoàn Tân An A1, Đoàn phường Chính Gián, mô hình  “Đứa em của Đoàn” Chi đoàn 11, Đoàn phường Tam Thuận, mô hình Khu dân cư 3 không “Không rác – không ma túy – không cờ bạc” Chi đoàn Tân Trung 1, Đoàn phường Xuân Hà….

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã trao giải thưởng “Chi đoàn khu dân cư xuất sắc tiêu biểu” cho 08 Chi đoàn đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Khê học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng cùng với đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn nhằm đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Các trao đổi mới nhất