Hoạt động CLB Kỹ năng Thanh thiếu nhi quận Thanh Khê

Với nhiều thành viên có kỹ năng, Câu lạc bộ bộ (CLB) Kỹ năng Thanh Thiếu nhi quận Thanh Khê đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công hội và phong trào thanh niên của địa phương.
CLB có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo sân chơi, giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội cho hội viên, thanh niên, như kỹ năng giải mật thư, morse, nút dây; các kỹ năng sinh hoạt tập thể, cộng đồng, dã ngoại, kỹ năng sống… Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức hội trên địa bàn quận Thanh Khê ngày càng vững mạnh.
* Một số hình ảnh sinh hoạt của CLB

CLB là một sân chơi lành mạnh, tiện ích bổ sung giúp trang có nhiều kỹ năng cho các em cũng như tạo sự gắn kết liên kết giữa các tham gia

Các trao đổi mới nhất