Thanh Khê tổ chức Chương trình Văn nghệ nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Hồ Chí Minh!”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nưm 2019 và Chương trình phối hợp năm 2019, Quận Đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận Thanh Khê và Đoàn các khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Hồ Chí Minh!” – Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 26/9/2019 tại Hội trường B, Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê.

Thông qua Chương trình, Ban tổ chức đánh giá thực chất phong trào văn hóa văn nghệ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học, còn là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Chương trình Văn nghệ cũng đã góp phần tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp thanh, thiếu niên về ý nghĩa lịch sử to lớn của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; truyền thống buất khuất của quân và dân Thanh Khê anh hùng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Các trao đổi mới nhất