Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức trao giải các Cuộc thi trực tuyến năm 2019

Trong năm 2019, BTV Quận Đoàn đã triển khai 02 Cuộc thi trực tuyến là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019 hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (09/11) và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử đảng cộng sản việt nam với chủ đề “sáng mãi niềm tin theo đảng” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  Trên cơ sở kết quả tham gia của các đơn vị cơ sở Đoàn trực thuộc, Quận Đoàn tiến hành trao thưởng cho các tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại 02 cuộc thi trên.

Qua gần 03 ngày triển khai từ 07/11/2019 đến 09/11/2019, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2019 đã có hơn 3.000 lượt tham gia với  2,149 bài tham gia dự thi hợp lệ, Ban tổ chức đã trao giải cho 06 cá nhân và 06 tập thể đạt thành tích.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” từ ngày 02/12-28/12/2019.Kết quả sau 04 tuần có 1.406 bài dự thi tham gia, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức trao thưởng cho 06 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

Các trao đổi mới nhất