Thanh Khê: Đội hình Tổ thanh niên 3 nhanh xung kích bảo vệ an ninh trật tự

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quận, 10/10 phường  trên địa bàn thành lập đội hình Tổ thanh niên 3 nhanh góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn khu dân cư.

Hoạt động của Đội hình tổ thanh niên 3 nhanh gồm: Nhanh chóng thành lập, mở rộng số lượng thành viên các đội hình thanh niên đảm bảo an ninh trật tự tại tại các khu dân cư trên địa bàn. Nhanh chóng nắm bắt và phản ánh thông tin về cơ quan chức năng khi phát hiện có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn và Nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan chức năng có hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan an toàn về ANTT. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội, không để bị kích động trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT tại địa bàn khu dân cư.

Các trao đổi mới nhất