TỔ CHỨC KỲ HỌP HỘI ĐỒNG TRẺ EM LẦN THỨ IV, GIAI ĐOẠN 2022-2023

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và 60 năm triển khai phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023). Ngày 18/02/2023, Quận Đoàn – Hội đồng Đội quận Thanh Khê tổ chức kỳ họp Hội đồng Trẻ em lần thứ IV, giai đoạn 2022-2023 với chủ đề  “Vấn đề xâm hại, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng”

Tại kỳ họp, các em được phân thành 6 nhóm tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng vào các vấn đề:Thứ nhất, thực trạng về vấn đề xâm hại, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng.Thứ hai, đề xuất các ý kiến, mô hình, giải pháp phòng chống để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Thứ ba, về các vấn đề các em quan tâm trong 06 tháng cuối năm 2022; đề xuất, kiến nghị về các nội dung hoạt động liên quan đến trẻ em trong học kỳ II năm học 2022-2023 và hoạt động hè năm 2023 dành cho thiếu nhi.

Các ý kiến, tâm tư của các em đã được các cấp lãnh đạo quan tâm tiếp nhận, giải đáp và tư vấn trực tiếp tại kỳ họp cho các em.

Các trao đổi mới nhất