Thanh Khê tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sức khỏe sinh sản vị thành niên – Tình yêu, hôn nhân và gia đình”

Thực hiện Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND quận Thanh Khê về việc ban hành Kế hoạch công tác thanh niên trên địa bàn quận năm 2017; Thực hiện nội dung Chương trình công tác phối hợp của UBND quận Thanh Khê với các ban, ngành, đoàn thể năm 2017; Trung tâm DS-KHHGĐ Quận phối hợp với Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Sức khỏe sinh sản vị thành niên – Tình yêu, hôn nhân và gia đình” cho Đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận năm 2017 vào sáng ngày 09/9/2017 tại Hội trường B – Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê.

Nhằm nâng cao kiến thức về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, các vấn đề về DS-KHHGĐ, tình yêu, hôn nhân và gia đình cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận giúp cho đoàn viên thanh niên có được các kỹ năng cần thiết và chia sẻ những kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên trong cuộc sống hiện nay. Hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong cộng đồng.

Với sự tham gia của hơn 200 bạn ĐVTN, buổi sinh hoạt này đã thông báo các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến Cán bộ CNVC-LĐ, các chính sách về công tác DS-KHHGĐ hiện nay và các nội dung về về sức khoẻ sinh sản, các nội dung cần tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, tình yêu, hôn nhân và gia đình cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó đã giải đáp những vấn đề thắc mắc của các bạn đoàn viên thanh niên về các vấn đề sức khoẻ sinh sản vị thành niên.

Các trao đổi mới nhất