HỘI NGHỊ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Hòa chung với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ quận Thanh Khê hướng đến Tháng Thanh niên năm 2023; nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên, ngày 03/3, Quận Đoàn – Phòng Văn hóa Thông tin – Hội LHTN quận Thanh Khê phối hợp tổ chức Chương trình Tập huấn chuyển đổi số với nội dung “Đoàn viên, Hội viên tiếp cận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử” cho cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn quận.

Tại Chương trình, hơn 300 đoàn viên, hội viên thanh niên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung như: Tổng quan về chuyển đổi số; hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; các ứng dụng mua hàng online và các hình thức thanh toán điện tử trực tuyến. Bên cạnh đó, ĐVTN còn được trang bị các kỹ năng để thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp, xử lý nhanh gọn và hiệu quả hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, với những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị hiện đang gặp phải cũng được báo cáo viên giải đáp ngay tại chương trình.

Qua chương trình, nhằm giúp các bạn ĐVTN thực hiện có hiệu quả các ứng dụng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đồng thời hiểu rõ hơn về quy trình và cách thức giao dịch điện tử thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng.

Các trao đổi mới nhất