Giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”

Với vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp quận Thanh Khê đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn, thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; đa dạng hóa các hình thức tập hợp ĐVTN, tập trung hướng về cơ sở, triển khai mạnh mẽ thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03 theo điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị, phát triển đoàn viên ưu tú về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức và mục tiêu phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng theo lý tưởng cách mạng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu lạc bộ truyền thông Thanh niên quận Thanh Khê (Quận Đoàn Thanh Khê) xin gửi đến các đơn vị Inforgraphic tuyên truyền Giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”

Thứ nhất, Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên

Thứ hai, chú trọng công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.


- Khu vực Địa bàn dân cư: quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là bí thư, phó bí thư, ban chấp hành chi đoàn; đoàn viên là chi hội trưởng các đoàn thể; đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của  địa phương.

- Khu vưc Trường học: chú trọng đoàn viên ưu tú là cán bộ Đoàn, Hội; giáo viên, giảng viên trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; học sinh đạt các danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

- Khu vực Hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp: quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, sáng kiến đổi mới phương pháp tham gia tích cực vào các hoạt động Đoàn tại đơn vị

CLB Truyền thông thanh niên quận Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất