Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” quận Thanh Khê năm 2020

Ngày 17/5/2020, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức chương trình tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” quận Thanh Khê năm 2020 tại Hội trường A, Trung tâm Hành chính quận Thanh Khê

Tại chương trình, Ban Thường vụ Quận đoàn đã Tuyên dương khen thưởng 10 tấm gương học sinh tiêu biểu đạt danh hiệu “Hc sinh 3 tt”, “Hc sinh 3 rèn luyn” năm 2020 gồm: Trần Lê Thanh Thái, Trịnh Quang Đạt (Trường THPT Thái Phiên), Trần Thị Ngọc Xuân, Nguyễn Thị Tú Uyên (Trường THPT Thanh Khê), Võ Nguyễn Hoàng Duy Chung, Hoàng Nguyễn Bảo Như (Trường THPT Quang Trung), Dương Huỳnh Anh Thi, Phan Văn Quốc (TT GDTX số 02), Đặng Xuân Đại Tiến, Huỳnh Nhật Tài (Học sinh 3 rèn luyện, Trường TCCN Ý Việt).

Đây là hoạt động nhằm động viên, ghi nhận và biểu dương các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và trong tham gia các phong trào do tổ chức Đoàn các cấp triển khai, từ đó tạo động lực thúc đẩy các em tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện tốt hơn; góp phần lan toả phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”

Các trao đổi mới nhất