Tuyến đường thanh niên tự quản rợp sắc cờ đỏ sao vàng

Thực hiện chủ đề năm 2021 của quận Thanh Khê về “Tiếp tục thực hiện năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác an sinh xã hội”;. Nhằm phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên , Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã triển khai mô hình “Tuyến đường Thanh niên tự quản Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn” năm 2021 trên địa bàn 10 phường. Mô hình này góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm trật tự an ninh trật tự, giữ cho đường thông, hè thoáng và vệ sinh môi trường.

Hiện nay, 10/10 Đoàn phường duy trì và đảm nhận, tổ chức thực hiện mô hình; định kỳ hàng tuần, hàng tháng, đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện do Đoàn phường quản lý sẽ tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), 10/10 phường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc trên 10 tuyến đường. Những con đường cờ Tổ quốc không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho đô thị, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.

Đây là hoat động có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của Tuổi trẻ quận nhà chung tay cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề của quận Thanh Khê năm 2021.

* Một số hình ảnh

Các trao đổi mới nhất