Thanh Khê tổ chức hoạt động thăm hỏi quân nhân nhập ngũ

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của UBND quận Thanh Khê về tổ chức giao, nhận quân năm 2019, Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê đã chỉ đạo đoàn 10 phường tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi các quân nhân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2019, toàn quận có 192 thanh niên ưu tú sẽ khoác ba lô lên đường làm nghĩa vụ của người trai đối với nước nhà. Tuổi trẻ quận Thanh Khê vinh dự và tự hào được ghé vai gánh lấy trách nhiệm vẻ vang này, trách nhiệm của người thanh niên sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Các trao đổi mới nhất