Thanh Khê tổ chức buổi Tư vấn Sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; thực hiện theo Kế hoạch công tác thanh niên năm 2018 của UBND quận Thanh Khê; với mục đích cung cấp những kiến thức bổ ích về sức khỏe sinh sản, dân số và kế hoạch hóa gia đình cho đoàn viên thanh niên; sáng ngày 18/5/2018, Quận đoàn phối hợp với Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận Thanh Khê tổ chức buổi “Tư vấn sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên” trên địa bàn Quận tại Hội trường A – Trung tâm Hành chính Quận.

Trong buổi tư vấn, hơn 150 bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe bác sĩ Huỳnh Bá Tân– Phó Chi cục Trưởng Chi cục DS -KHHGĐ thành phố Đà Nẵng đã phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác DS-KHHGĐ hiện nay đặc biệt là NQ số 21 của BCH TW Đảng về công tác Dân số trong tình hình mới và các nội dung về về sức khoẻ sinh sản, các nội dung cần tuyên truyền vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ cho Đoàn viên thanh niên.

Qua buổi tư vấn, các em học sinh, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nâng cao sự hiểu biết của bản thân mình, tạo cơ sở vững chắc cho các bạn không phải lúng túng trước những thay đổi của tuổi mới lớn hay trước khi bước vào cuộc sống gia đình sau này.

Các trao đổi mới nhất