Thanh Khê tổ chức tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 -2020

Vào sáng ngày 30/9/2020, Nhằm đánh giá kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi quận nhà; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2019-2020, Hội đồng Đội quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Lành – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận đã báo cáo nhận định Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 đồng thời triển khai kế hoạch Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2020-2021. Trong năm học qua, trên toàn quận: Đã linh hoạt thay đổi phương thức tổ chức các hoạt động của Đội, chuyển tải nội dung công tác của Đội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Có sự quan tâm chăm chút cho chất lượng các hoạt động, chú ý chọn lọc nội dung và có hình thức tổ chức phù hợp với đội viên, học sinh, gắn với nhiệm vụ của nhà trường và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi được quan tâm, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt; có những mô hình, cách làm mới trong việc lắng nghe, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Đặc biệt Hội đồng Đội quận đã tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2020, tuyên dương khen thưởng các em đội viên có thành tích xuất sắc.

Năm học 2019-2020 đã trôi qua trong bối cảnh hết sức đặc biệt: dịch bệnh COVID-19 làm nhiều nội dung, hoạt động phải điều chỉnh. Mặc dù vậy, Hội Đồng Đội quận đã có nhiều nỗ lực để khắc phục và tạo điều kiện cho các bạn đội viên có một năm học với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Trong năm học này, nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo đã được Hội đồng Đội quận triển khai và thực hiện. Tại Hội nghị tổng kết năm nay  Hội đồng Đội quận đã trao tặng giấy khen cho 13 Liên đội xuất sắc, 26 Liên đội mạnh trong năm học 2019-2020.

Các trao đổi mới nhất