Hội đồng Đội quận Thanh Khê tiếp tục triển khai Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” năm học 2022-2023.

Hội đồng Đội quận Thanh Khê tiếp tục triển khai Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm” năm học 2022-2023.
Theo đó, các liên đội tham gia sân chơi đồng diễn Flashmob

Thi Viết chữ đẹp – Viết cảm nhận chủ đề “Nét đẹp thầy trò”

Sân Thiếu nhi Việt Nam – vươn ra thế giới

Sân chơi bảo vệ môi trường

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ – Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, rèn luyện chăm”

Các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

Các trao đổi mới nhất