Quận Đoàn Thanh Khê ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”

Thiết thực tổ chức các hoạt động Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đồng loạt ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” vào ngày 12/6/2021.

Trong đợt ra quân, Đoàn thanh niên 10 phường của Quận Thanh Khê đã tham gia tư vấn, hỗ trợ xử lý hồ sơ tại các địa phương, đơn vị; đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ tránh gây phiền hà cho công dân…

“Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” là hoạt động ý nghĩa, được Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê chỉ đạo tổ chức đồng loạt đã tạo nên hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

* Hình ảnh

Các trao đổi mới nhất