QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ TỔ CHỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn, Kế hoạch phối hợp của UBND – Mặt trận và các Hội đoàn thể quận Thanh Khê năm 2019; Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát các trường học có bếp ăn tập thể, căng tin ăn uống và việc triển khai thực hiện Đề án “Sữa học đường”.

Đợt kiểm tra được tiến hành trong 02 đợt, đợt 1 bắt đầu từ ngày 30/9/2019 đến ngày 21/10/2019 đối với 34 trường Mầm non, đợt 2 bắt đầu từ ngày 22/10/2019 đến ngày 07/11/2019 tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận với các nội dung như giám sát việc tổ chức đấu thầu của đơn vị cung cấp sữa đối với đơn vị hưởng thụ, quy trình giao nhận sữa, cách bảo quản, sổ sách ghi chép… đối với các trường có thực hiện Đề án “Sữa học đường” và kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; hợp đồng, hóa đơn mua nguyên liệu thực phẩm; nước sử dụng trong chế biến, ăn uống; việc phòng, chống côn trùng, động vật gây hại; giấy khám sức khỏe của người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm … đối với bếp ăn tập thể, căng tin các trường học trên địa bàn quận.

Các trao đổi mới nhất