Quận Đoàn Thanh Khê ra quân thực hiện Mô hình “Chợ giảm thiểu rác thải nhựa”

Thực hiện chủ đề năm 2021 của UBND quận Thanh Khê về tiếp tục thực hiện Trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, tăng cường công tác an sinh xã hội. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm nguy hại của rác thải nhựa, từ đó hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần; Tuổi trẻ quận Thanh Khê đồng loạt ra quân thực hiện mô hình “Chợ giảm thiểu rác thải nhựa”.

Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận đã tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh trong chợ về việc giảm thiểu rác thải nhựa; khyến cáo bà con nhân dân hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các túi nilong khi mua, bán hàng; hạn chế dùng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

* Một số hình ảnh ra quân

Các trao đổi mới nhất