Tuổi trẻ Thanh Khê tiếp tục ra quân thực hiện “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” năm 2019

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND quận, các cấp Đoàn thanh niên tập trung tổ chức và phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung trong “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”, Quận Đoàn Thanh Khê tổ chức ra quân thực hiện chủ đề năm 2019 của Quận ủy Thanh Khê đến các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận từ ngày 26/5 đến ngày 23/6/2019.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các cơ sở đoàn, hơn 200 đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã tiến hành thu gom cành cây khô, quét dọn vệ sinh vỉa vẻ và thu gom rác dưới bãi biển đường Nguyễn Tất Thành địa phận quận Thanh Khê.

Sau đợt ra quân 09/6, Quận Đoàn Thanh Khê tiếp tục duy trì và  phát động ra quân đồng loạt đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận tại bãi biển Nguyễn Tất Thành khu vực quận Thanh Khê. Hoạt động này đã giúp cải thiện môi trường đồng thời góp phần tuyên truyền đến người dân, đoàn viên, thanh niên về ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực biển.

Các trao đổi mới nhất