Kỹ sư trẻ có nhiều sáng kiến

Là kỹ sư trẻ công tác tại Phòng Điều độ, Công ty điện lực Quảng Bình, anh Dương Tuấn Anh (30 tuổi) luôn tìm tòi, sáng tạo những giải pháp hữu ích, giúp đồng nghiệp thuận tiện hơn trong công việc.

Đầu năm 2017, khi vào làm tại Phòng Công nghệ thông tin của công ty, anh đã viết thành công ứng dụng “Thi trắc nghiệm quy trình kinh doanh trên thiết bị di động android”. Ứng dụng này hỗ trợ nhân viên ngành điện trong việc ôn tập, làm quen với các bộ đề thi quy trình kinh doanh… Chương trình đưa vào sử dụng đã làm lợi 50 triệu đồng và được công nhận sáng kiến.
Anh cũng đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu, hoàn thành giải pháp kỹ thuật “Chương trình báo cáo sản xuất hằng ngày bằng ngôn ngữ lập trình VBA”, hỗ trợ các điều độ viên trong công tác làm báo cáo hằng ngày, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực và đơn giản hóa công việc.
Đầu năm 2019, Tuấn Anh nghiên cứu giải pháp kỹ thuật “Chia sẻ hệ thống camera tại các trạm 110 kV không người trực để phục vụ công tác quản lý vận hành” và được áp dụng sau đó 1 tháng. Giải pháp hỗ trợ các đội thao tác lưu động trong công tác quản lý vận hành các trạm biến áp 110 kV, khi một đội đóng ở một vị trí và phải quản lý vận hành nhiều trạm ở các vị trí cách xa nhau. Giải pháp này tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian, nhân lực, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Đầu năm 2017, khi vào làm tại Phòng Công nghệ thông tin của công ty, anh đã viết thành công ứng dụng “Thi trắc nghiệm quy trình kinh doanh trên thiết bị di động android”. Ứng dụng này hỗ trợ nhân viên ngành điện trong việc ôn tập, làm quen với các bộ đề thi quy trình kinh doanh… Chương trình đưa vào sử dụng đã làm lợi 50 triệu đồng và được công nhận sáng kiến.Anh cũng đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu, hoàn thành giải pháp kỹ thuật “Chương trình báo cáo sản xuất hằng ngày bằng ngôn ngữ lập trình VBA”, hỗ trợ các điều độ viên trong công tác làm báo cáo hằng ngày, rút ngắn thời gian, tiết kiệm nhân lực và đơn giản hóa công việc.Đầu năm 2019, Tuấn Anh nghiên cứu giải pháp kỹ thuật “Chia sẻ hệ thống camera tại các trạm 110 kV không người trực để phục vụ công tác quản lý vận hành” và được áp dụng sau đó 1 tháng. Giải pháp hỗ trợ các đội thao tác lưu động trong công tác quản lý vận hành các trạm biến áp 110 kV, khi một đội đóng ở một vị trí và phải quản lý vận hành nhiều trạm ở các vị trí cách xa nhau. Giải pháp này tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian, nhân lực, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Link: https://thanhnien.vn/gioi-tre/ky-su-tre-co-nhieu-sang-kien-1265814.html

Các trao đổi mới nhất