THẠC GIÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

THẠC GIÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016. Nhằm đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong năm 2016, triển khai phương hướng năm 2017 và tuyên dương khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016, ngày 25/12/2016 Đoàn thanh niên phường Thạc Gián tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tại hội nghị thanh niên phường nhà cũng đã được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo quận Đoàn và lãnh đạo Đảng uỷ phường để định hướng công tác Đoàn của phường nhà năm 2017 tại hội nghị UBND phường cũng đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2016.

Trúc Lâm

Các trao đổi mới nhất