Thanh Khê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tập hợp Cựu quân nhân

Căn cứ vào kết quả theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chủ trương vận động, tập hợp Cựu quân nhân (CQN) tham gia các Ban liên lạc (BLL), Câu lạc bộ (CLB) ở cơ sở và báo cáo sơ kết công tác tập hợp CQN của 10 phường. Quận Đoàn, Hội Cựu chiến binh quận, Ban Chỉ huy Quân sự  phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tập hợp Cựu quân nhân ngày 23 tháng 5 năm 2019 vừa qua.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ có hiệu quả của chính quyền, sự giúp đỡ có trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, phần lớn lực lượng CQN đã được động viên tập hợp trong các CLB, BLL, hoạt động từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, thiết thực. Lực lượng CQN tham gia hoạt động tại các CLB luôn giữ vững và phát huy được bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu là công dân gương mẫu, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan Quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo lực lượng CQN, các năm đều xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch tập hợp, xây dựng, duy trì hoạt động lực lượng CQN tại địa phương. Định kỳ 02 lần/ năm anh em gặp mặt ( dịp 30/4 và 22/12) ngoài ra các CLB duy trì tốt việc động viên, thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, thắt chặt tình đồng chí đồng đội trong cuộc sống đời thường.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH hội CCB phường, các BLL hàng năm đều tổ chức sơ tổng kết công tác đánh giá kết quả làm được, những thiếu sót hạn chế, bất cập, định hướng hoạt động tiếp theo cho lực lượng CQN trong các CLB. Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm xây dựng các giải pháp, biện pháp tổ chức xây dựng lực lượng CQN phát triển và hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, chính vì vậy Lực lượng CQN tham gia CLB ngày càng đông, với tinh thần tự nguyện, tự giác, ý thức, trách nhiệm cao, góp phần xây dựng và phát triển địa phương, ngày càng có vị thế trong hệ thống chính trị xã hội tại cơ sở.

Các CLB hàng quý tổ chức hội họp tập trung nhằm thực hiện quy chế hoạt động và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở khách quan, trung thực; thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở, khu dân cư, giữ vững phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Các trao đổi mới nhất