CLB CÔNG TÁC XÃ HỘI PHƯỜNG TAM THUẬN DUY TRÌ NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG

Tiếp tục thực hiện duy trì mô hình Nồi cháo tình thương của những năm trước. Sáng ngày 20/11/2016, CLB Công tác Xã hội phường đã tiến hành nấu và phát hơn 250 xuất ăn sáng cho bệnh nhân tại Bệnh Viện Chỉnh Hình Đà Nẵng. (1 xuất ăn bao gồm cháo súp, bánh mỳ và sữa).

Đây là một hoạt động mang tính tình nguyện sâu sắc và nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị cũng như mạnh thường quân trên địa bàn phường.

CLB Công tác Xã hội phường Tam Thuận luôn thường xuyên duy trì tốt hoạt động này vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng. Ngoài hoạt động nồi cháo tình thương, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa khác được sự ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình của các bạn thanh niên trên địa bàn phường.

Các trao đổi mới nhất