Tuổi trẻ Thanh Khê ra quân Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp đợt 4 tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Thanh Khê về việc ra quân thực hiện chủ đề năm 2019 của Quận ủy về Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐTN ngày 18/02/2019 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Thanh Khê về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; Tuổi trẻ Thanh Khê đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển Nguyễn Tất Thành địa bàn quận Thanh Khê cũng như các hoạt động đợt 4  hưởng ứng phong trào“Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” năm 2019.

Sáng ngày 24/3 vừa qua, Đoàn 10 phường, Đoàn trường THPT Thái Phiên, Đoàn cơ sở  Chính quyền Quận, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận, Chi đoàn công ty Ông Bảy ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Các trao đổi mới nhất