TAM THUẬN TỔ CHỨC RA QUÂN ĐẢM BẢO ATGT “VÌ CỔNG TRƯỜNG BÌNH YÊN”

Nhằm đẩy mạnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy về năm văn hóa văn minh đô thị 2016; thực hiện chương trình công tác phối hợp với UBND phường và các đơn vị năm 2016.

Từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2016, Đoàn phường Tam Thuận đã phối hợp với Công An, Quân sự và Quy tắc đô thị phường tổ chức ra quân đảm bảo ATGT “Vì Cổng trường bình yên” tại 02 trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và trường THCS Hoàng Diệu trên địa bàn phường.

Đây là đợt ra quân mạnh mẽ về Tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng tuyến đường Trần Cao Vân là thành tuyến đường văn minh đô thị; Tuyên truyền phụ huynh và học sinh về đảm bảo trật tự ATGT trước cổng trường vào giờ cao điểm và đẩy mạnh việc xử lý bán hàng rong trước cổng các trường trên địa bàn phường.

Thông qua các giải pháp thực hiện từ tuyên truyền, vận động đến kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các sai phạm, qua đó xây dựng ý thức về nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong tầng lớp nhân dân.

Các trao đổi mới nhất