ĐVTN TRƯỜNG THÁI PHIÊN DÀNH GIẢI 3 THÀNH PHỐ TRONG CUỘC THI SÁNG KIẾN KHOA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Cuộc thi Sáng kiến khoa học giải quyết các vấn đề môi trường là một cuộc thi dành cho học sinh khối trung học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Với sáng kiến “Tái chế rác thải để tạo ra các vật dụng trong gia đình”, Đoàn viên Lê Văn Võ Hiệp thuộc chi đoàn 11/2 đã xuất sắc giành giải 3.
Cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện sự sáng tạo của bản thân và trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường và xã hội.

Với sáng kiến “Tái chế rác thải để tạo ra các vật dụng trong gia đình”, Đoàn viên Lê Văn Võ Hiệp thuộc chi đoàn 11/2 đã xuất sắc giành giải 3.
Cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện sự sáng tạo của bản thân và trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường và xã hội.

Các trao đổi mới nhất