CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN TỔ CHỨC GIAO LƯU NÓI CHUYỆN BẰNG TIẾNG ANH

Thực hiện nhiệm vụ của CLB Tiếng Anh, trong tuần lễ vửa qua, CLB tiếng Anh trường THPT Thái Phiên đã tổ chức buổi giao lưu giữa các thành viên của CLB.

Trong buổi giao lưu, các em được tham gia nói và giới thiệu bản thân bằng tiếng anh, tham gia các trò chơi bằng tiếng anh và thuyết trình tiếng anh về một chủ đề cho sẵn. Qua đó, các em được thể hiện khả năng của mình, nang cao tình yêu đối với môn Tiếng Anh, giúp các em tự tin khi giao tiếp.

Hoạt động định kỳ của CLB Tiếng Anh chính là sân chơi và cũng là cơ hội để các em có thêm kỹ năng mềm, giúp ích cho các em sau này.

Các trao đổi mới nhất