ĐOÀN TRƯỜNG THPT THANH KHÊ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường học – Trung tâm năm 2018; nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sáng ngày  16/4/2018, Đoàn trường THPT Thanh Khê tổ chức buổi sinh hoạt chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018).

Buổi sinh hoạt diễn ra trong khoảng 45 phút dưới sân trường với các nội dung văn nghệ chào mừng, nói chuyện ôn lại truyền thống lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Tuy thời gian diễn ra ngắn ngủi nhưng hoạt động đã góp phần giáo dục các em tinh thần yêu nước, ý thức tự giác của mỗi cá nhân trong học tập và kỷ luật. Các em sẽ nỗ lực, phấn đấu sống tốt hơn để không phụ công lao của những thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh bảo vệ hòa bình, độc lập của dân tộc.

Quận Đoàn Thanh Khê

Các trao đổi mới nhất