ĐOÀN PHƯỜNG THANH KHÊ ĐÔNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Sáng ngày 22/06/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  phường Thanh Khê Đông phối hợp với Đoàn thanh niên Điện lực Thanh Khê tổ chức tư vấn, phát tờ rơi sử dụng điện an toàn tại chợ Hải Sản và chợ Quán Hộ với hơn 200 tờ rơi an toàn điện và an toàn phòng cháy chữa cháy được gửi đến các tiểu thương. Trong đợt này, Điện lực Thanh Khê cũng đã sử dụng máy đo nhiệt độ Fliz để kiểm tra nhiệt độ tại các vị trí đấu nối, ổ điện, bảng điện tại chợ…. nhằm giúp chợ sử dụng điện một cách an toàn hiệu quả.

Việc thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn về an toàn phòng chống cháy nổ là việc làm thường xuyên của Điện lực Thanh Khê và Đoàn phường Thanh Khê Đông. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng “Tháng cao điểm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ sử dụng điện trong nhân dân” được PC Đà Nẵng triển khai giữa tháng 5/2018.

Tin, ảnh: Đoàn phường Thanh Khê Đông

Các trao đổi mới nhất