Xuân Hà tổ chức Cuộc đua kí thú lần thứ 2 năm 2018

Sáng ngày 17/8, Xuân Hà tổ chức Cuộc đua kí thú lần thứ 2 năm 2018 cho các em học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. Điểm khởi đầu là Ủy ban nhân dân phường, tại đây các em được chia thành 7 đội với 9 thành viên, mỗi đội được chọn lấy màu để làm tên đội tham gia trong cả cuộc đua thông qua thử thách. Các thành viên được đánh số từ 1 đến 9 để tất cả các thành viên đều phải trải qua các thử thách chướng ngài vật.

Cuộc đua được chia ra thành nhiều chặng, trong đó yêu cầu các đội phải di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ để nhận được manh mối dẫn dắt họ đến trạm dừng nơi họ được nghỉ ngơi trước khi bước vào chặng kể tiếp. Thông qua các chướng ngại vật thử thách giúp cho các em tự tin vào bản thân, thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất, tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

Trong hành trình các em còn được tham quan nhà trung bày Hoàng sa. Nơi đây là thiết chế văn hóa, lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt; là nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những thông tin, tư liệu, hình ảnh sinh động, giá trị minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, 1 phần nào đó cũng khơi gợi được lòng yêu nước, tình yêu quê hương, giúp các em hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc hơn và có ý thức trách nhiệm hơn đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

Các trao đổi mới nhất