ĐOÀN CS CAQ THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO & RA QUÂN XÓA QUẢNG CÁO, RAO VẶT

Tiếp tục hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, “Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp” và thực hiện nội dung Công tác Đoàn tháng 2/2017, sáng 19/02/2017 Đoàn CS CAQ tổ chức xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường Hà Huy Tập – Trần Xuân Lê – Huỳnh Ngọc Huệ. Đề nghị toàn thể Đoàn viên thanh niên CAQ tiếp tục hưởng ứng các đợt ra quân tiếp theo góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và tuyên truyền nâng cao ý thức trật tự đô thị của quần chúng nhân dân.

Tích cực hưởng ứng phong trào Hiến máu nhân đạo và thực hiện nội dung công tác Đoàn tháng 02, sáng 26/02/2017 Đoàn CS CAQ tham gia hiến máu đợt 1/2017 do Ban vận động hiến máu tình nguyện quận Thanh Khê tổ chức. Đông đảo Đoàn viên thanh niên CAQ đã sắp xếp công việc tham gia nhiệt tình và vượt chỉ tiêu đã đăng ký. Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, đề nghị Đoàn viên thanh niên CAQ tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả phong trào này trong thời gian đến.

Các trao đổi mới nhất