TÂN CHÍNH – TỔ CHỨC NGÀY HỘI SẮC MÀU APEC 2017 VÀ CHIẾN DỊCH NỤ CƯỜI ĐÀ NẴNG.

Nhằm Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022; Hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 và chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng, với ý nghĩa đó Đoàn phường phối hợp UB Hội LHTN phường tổ chức “Ngày hội Sắc Màu APEC 2017 và hưởng ứng chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng”


Ngày hội với các nội dung như: Diễu hành cổ động tuyên truyền trực quan về APEC 2017 và chiến dịch nụ cười đà nẵng. Bức họa APEC, Tài năng thanh niên, vũ điệu APEC, Hóa trang các quốc gia tham dự APEC 2017.vvv


Ngày hội sẽ là sân chơi bổ ích mới lạ và đồng thời làm đa dạng hóa hoạt động thanh niên; là hoạt động ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ phường nhà, góp phần tuyên truyền về Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 và Chiến dịch Nụ Cười Đà Nẵng; việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC.

Các trao đổi mới nhất