Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường An Khê lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường An Khê lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong 2 ngày 10,11/03/2017 đã hoàn thành nhiệm vụ và mang lại thành công tốt đẹp.


Đại hội rất vinh dự được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Trương Thanh Toàn – Quận ủy viên- Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê, đồng chí Phan Tấn Ninh – Quận ủy viên Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND phường, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam phường và các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trong phường, Các đ/c bí thư chi bộ khu dân cư, các đồng chí Nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường qua các thời kỳ, các đồng chí Nguyên là UV.BCH Đoàn khoá X, đã đến dự và đặt niềm tin vào tuổi trẻ phường nhà.

80 Đại biểu dự Đại Hội là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn đoàn viên, thanh niên trong toàn phường đã tụ họp về đây phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp vào báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn phường khóa X, Nhiệm kỳ 2012-2017 trình Đại hội; Đại hội thảo luận các mục tiêu, phương hướng, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong Nhiệm kỳ đến. Đại hội thảo luận và góp ý trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, vai trò của Đoàn thanh niên trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội và thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Đại hội thảo luận góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn Quận Thanh Khê, lần thứ 10, Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 18 và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Đại hội đã lựa chọn Bầu ra Ban chấp hành Đoàn phường, khóa 11, Nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí để lãnh đạo, chỉ đạo Công tác Đoàn và phong trào TTN phường nhà, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra với sự thống nhất cao. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thanh Khê lần thứ 10, Nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 9 đồng chí đủ năng lực, trình độ, tiếp thu ý kiến về triển khai thực hiện tại cơ sở.

Tin bài: Thành Đỗ

Các trao đổi mới nhất