Đoàn phường Vĩnh Trung tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ “Đồng hành với công nhân khó khăn” năm 2018

Tiếp tục thực hiện chương trình Thành phố 4 an về An sinh xã hội, với mục đích tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Để đóng góp một phần sức trẻ giúp đỡ các cô, chú công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ngày 6/5/2018 vừa qua, Đoàn phường Vĩnh Trung đã tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ “Đồng hành với công nhân khó khăn” năm 2018.

Tuy không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp, nhưng với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, các đoàn viên, thanh niên làm việc khá chu đáo, kỹ lưỡng. Nhiều người dân nghe thông tin có điểm rửa xe gây quỹ của đoàn thanh niên cũng đã đưa xe đến rửa, ủng hộ. Toàn bộ số tiền thu được cũng là công sức lao động và tấm lòng chân thành của các thành viên, dự tính toàn bộ số tiền sẽ được dành mua tặng các suất ăn khuya cho các cô, chú công nhân môi trường trên địa bàn phường. Đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa của các bạn ĐVTN phường Vĩnh Trung.

Các trao đổi mới nhất